Столична община район „Слатина” търси да назначи  служител на длъжност „Главен специалист – контрол по строителството” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” Посещения: 0

Прочети повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в СО район „Слатина” Посещения: 10

Прочети повече

Столична община Район Слатина търси да назначи служител на длъжност” Главен експерт ОМП и ЗБ” Посещения: 4

Прочети повече

Столична община – Район Слатина обявява конкурс за длъжността „старши счетоводител” в отдел „Финансово счетоводни дейности” Посещения: 2

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” Посещения: 3

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Кадастър и регулация” – по заместване на отсъстващ служител Посещения: 1

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в район „Слатина” Посещения: 0

Прочети повече

Столична община, район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на района Посещения: 1

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” Посещения: 1

Прочети повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в „Устройство на територията, кадастър и регулация” в район „Слатина” при Столична община Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” в район „Слатина” при […]

Прочети повече