Столична община – район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на район „Слатина“ Посетена: 159

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, направление „Контрол по строителството” Посетена: 333

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията” Посетена: 316

Прочети повече

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО район „Слатина” Посетена: 515

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител”  в отдел „Финансово-счетоводни дейности” …/изтегли/ Посетена: 456

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 589

Прочети повече