Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 172

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 168

Прочети повече

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект” в СО-район „Слатина” …/изтегли/ Посетена: 200

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист – инженерна инфраструктура” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – изтегли файл Посетена: 144

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен специалист – контрол по строителството” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” – изтегли файл Посетена: 130

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” Посетена: 156

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” Посетена: 153

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” Посетена: 158

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи  служител на длъжност „Главен специалист – контрол по строителството” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” Посетена: 158

Прочети повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в СО район „Слатина” Посетена: 172

Прочети повече