Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел “Образование, култура, електронно управление и спорт” (ОКЕУС), при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, степен „Бакалавър” -минимален професионален опит 2 години -вид на правоотношението – трудово 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина”   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:   1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата […]

Прочети повече