Уважаеми съграждани,  за провеждане на конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслуждване” в район “Слатина”, комисията прие следната МЕТОДИКА .  Посетена: 86

Прочети повече

Съобщение относно допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район “Слатина” – СПИСЪК_1_ Посетена: 107

Прочети повече

Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “Началник отдел” в отдел “Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район “Слатина” – СПИСЪК_1 Посетена: 168

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: обявл. н-к отдел ПНО Посетена: 100

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: методика за конкурс ст. счет. Посетена: 469

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: допуснати канкурс ст. счет Посетена: 83

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ Посетена: 763

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст можете да се запознаете тук: методика конкурс юрисконсулт в отдел ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Посетена: 1,584

Прочети повече

Уважаеми съграждани, С пълния текст на обявата можете да се запознаете тук: обява КС Посетена: 1,563

Прочети повече