Комисията прие следната методика за провеждане на конкурс на СО – район „Слатина”: Тест. Тестът се състои от 20 /двадесет/ затворени въпроса, всеки с по три възможни отговора- съответно А, Б, и В. Верният отговор е само един. Тестовите варианти са три, като в деня на конкурса, на произволен принцип, участник изтегля един от утвърдените […]

Прочети повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Правно-нормативно обслужване” при Столична община – район „Слатина”. Допуснати до конкурс  кандидати: К. Гергинова – вх. № РСЛ22-ЕВ00-1411/26.09.2022 г. Посоченият кандидат следва да се яви  на 12.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” […]

Прочети повече

 О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина”  на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД09-339/19.09.2022 г. на кмета на СО […]

Прочети повече

 О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина”  на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД09-338/19.09.2022 г. на кмета на СО […]

Прочети повече

О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина” На основание чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни (НПКПМДСл) и Заповед  № РСЛ22-РД09-311/09.09.2022г. на […]

Прочети повече

ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина” ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК Посетена: 124

Прочети повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при Столична община – район „Слатина”. Допуснати до конкурс  кандидати: Г. Георгиева РСЛ22-ГР94-2697/15.07.2022 г. С. Петков РСЛ22-ГР94-2747/20.07.2022 г. Т. Дамянова РСЛ22-ГР94-2781/22.07.2022 г. А. Терзийска РСЛ22-ГР94-2788/22.07.2022 г. М. Асенова РСЛ22-ГР94-2789/22.07.2022 г. Посочените кандидати следва да се явят  на 08.08.2022 г. […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: Изисквания за заемане на длъжността: – образование –  висше – степен бакалавър,  област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – икономика; -минимален професионален опит 2 години; -вид на правоотношението […]

Прочети повече

О Б Я В Л Е Н И Е Столична община – район „Слатина” на основание чл.10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД-229/07.07.2022 г. на кмета на СО […]

Прочети повече

Скъпи съграждани, Публикуваме протокол за приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в р-н „Слатина”. УТВЪРЖДАВАМ: /Подписът е заличен на основание чл. 5 от Регламент 5(EC) 2016/679 КМЕТ НА Р-Н „СЛАТИНА” Г. ИЛИЕВ     ПРОТОКОЛ За приемане на методика за провеждане на конкурс за длъжността „Старши счетоводител” […]

Прочети повече