Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” Посетена: 292

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” Посетена: 296

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” Посетена: 303

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи  служител на длъжност „Главен специалист – контрол по строителството” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” Посетена: 286

Прочети повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в СО район „Слатина” Посетена: 343

Прочети повече

Столична община Район Слатина търси да назначи служител на длъжност” Главен експерт ОМП и ЗБ” Посетена: 370

Прочети повече

Столична община – Район Слатина обявява конкурс за длъжността „старши счетоводител” в отдел „Финансово счетоводни дейности” Посетена: 159

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” Посетена: 319

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Кадастър и регулация” – по заместване на отсъстващ служител Посетена: 262

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в район „Слатина” Посетена: 302

Прочети повече