Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  за работа в Детска градина № 155 „Веселина” на територията на район „Слатина”  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  Oрганизиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и […]

Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ Столична община – район „Слатина” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ „Главен специалист” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия: 1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – средно специално; -минимален професионален опит 2 години; -вид на правоотношението – трудово; 2. Допълнителни квалификации и умения: Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и […]

Прочети повече

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО“, район „Слатина“, Столична община – изтегляне Посочените кандидати трябва да се явят на 14.10.2021 г. в 09:30 часа в сградата на СО-район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит […]

Прочети повече