Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” Посетена: 534

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Кадастър и регулация” – по заместване на отсъстващ служител Посетена: 480

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” в район „Слатина” Посетена: 540

Прочети повече

Столична община, район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на района Посетена: 519

Прочети повече

Столична община – район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” Посетена: 467

Прочети повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в „Устройство на територията, кадастър и регулация” в район „Слатина” при Столична община Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Началник отдел” в „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” в район „Слатина” при […]

Прочети повече

Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” „Устройство на територията, кадастър и регулация” Столична община район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Началник отдел” „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” Посетена: 503

Прочети повече

Протокол за резултатите от проведен писмен изпит – тест на 02.02.2017 г. от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „ФСД” в район „Слатина” Протокол за резултатите от проведен писмен изпит – тест на 02.02.2017 г. от кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „Началник отдел” в „УОС, ЖФ […]

Прочети повече

Столична община район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детските градини на територията на района Посетена: 344

Прочети повече

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” на район „Слатина” при Столична община Посетена: 338

Прочети повече