СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ  на Договор за възлагане на обществена поръчка с номер на р-н „Слатина“ РСЛ21-ДГ55-11/24.02.2021 г. ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ТУК Посетена: 779

Прочети повече

Анекс към сключен договор №РСЛ21-ДГ55-2/25.01.2021г. за обществена поръчка поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по  Обособена позиция № 5 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните […]

Прочети повече

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” – изтегли  Посетена: 1,140

Прочети повече

Сключен е договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по  Обособена позиция № 10 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на […]

Прочети повече

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” – изтегли Посетена: 588

Прочети повече

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” – изтегли Посетена: 544

Прочети повече

Сключен е договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 11 – Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на […]

Прочети повече

Сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 6 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания […]

Прочети повече

Обявление за възложена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” – изтегли Посетена: 506

Прочети повече

Решение №РСЛ21-РД09-53/15.02.2021г., за отмяна на влязло в сила Решение №РСЛ9-РД09-344/17.10.2019г., поправено поради допусната очевидна фактическа грешка с Решение №РСЛ20-РД09-328/13.08.2020г., издадени от кмета на район „Слатина” и прекратява  процедурата по обособена позиция №9, за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с […]

Прочети повече