Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 7 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване […]

Прочети повече

Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 4 – „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста […]

Прочети повече

Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”  по Обособена позиция № 2 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. […]

Прочети повече

Предмет на договора: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”  по Обособена позиция № 8 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване […]

Прочети повече

Предмет на договора: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео […]

Прочети повече

Предмет на договора: “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по Обособена позиция № 3 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. […]

Прочети повече

Уведомяваме Ви за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по  Обособена позиция № 5 – „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със […]

Прочети повече

 Във връзка с необходимостта от поддръжката, включваща абонаментно обслужване, вкл. почистване на асансьорните шахти (един път месечно) и ремонт на  2 (два) броя асансьори, обслужващи подлеза  на бул. „Цариградско шосе” при спирка на градския транспорт „Хотел Плиска”, р-н „Слатина”, гр. София, моля да изпратите на имейл: info@so-slatina.org  Вашите оферти, в които да е посочено какво […]

Прочети повече

Уведомяваме Ви, че е обявена обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на  ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение”, уникален номер 01272-2020-0004, публикувана в Профила на купувача на Район „Слатина” в ЦАИС ЕОП, […]

Прочети повече