Обявление за възложена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” – изтегли Посетена: 534

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 01272-2020-0001 Решение за откриване на процедура…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Покана до „Българо-австрийска консултантска компания“ АД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Покана до „Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Покана до „Алфа ПИ Проджект“ ООД…/изтегли/ – публикувано на 08.01.2020 г. Образци за участие…/изтегли/ – публикувано на […]

Прочети повече

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Инвеститорски контрол по време на строителство на сграда с […]

Прочети повече

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община район „Слатина” във връзка с НПЕЕМЖС по две обособени позиции: – Обособена позиция №1 – „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на […]

Прочети повече