Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“ и 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, се състоя събитието „ Азбуката, децата и цветята на България“. […]

Прочети повече

Във връзка с изпълнението на проект “Изкуството на толерантността – щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 от фондация “Слънчеви пътеки“, в партньорство с Район „Слатина“ и 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, се състоя събитието „Озеленяването и създаването на нови приятелства“ в […]

Прочети повече

Фондация “Слънчеви пътеки“ изпълнява проект “Изкуството на толерантността-щит срещу агресията и езика на омразата при подрастващите“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019, в партньорство с Район „Слатина“ и 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“. Проектът е насочен към създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства, съвместно с неправителствени организации, […]

Прочети повече

Встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа - лесно и забавно”

На 19.06.2018 г. се проведе встъпително информационно събитие по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно”, финансиран от Столична община, Програма Европа – 2018, изпълняван от сдружение с нестопанска цел „Балкански институт за активна политика” /БИАП/ в партньорство с администрацията на Столична община - район „Слатина”.

В рамките на проекта ученици от 5-ти и 6-ти клас в училищата от район „Слатина“ бяха запознати по иновативен и интересен начин със структурата, състава и функционирането на ЕС, европейските институции, начините за взимане на решения на национално ниво и ниво ЕС, роля на Председателството на Съвета и в частност с приоритетите на Българското председателство, както и с обща информация за европейските държави. В края на всяка среща децата сами формулираха въпроси, свързани с интересни факти за страните – членки на ЕС, с техните най – характерни символи като танци, музика, културни и исторически забележителности.

Прочети повече

Администрацията на район „Слатина” е партньор по проект „Да опознаем Европа – лесно и забавно” на Сдружение с нестопанска цел „Балкански институт за активна политика”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа – 2018. Целта на проектното предложение е по достъпен начин чрез културни и информационни събития и изработка на онлайн […]

Прочети повече

ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ПОЛУЧИ СО РАЙОН „СЛАТИНА” Проектът „Кой е срещу мен в мрежата” бе обща инициатива между фондация „Интелдей” и район „Слатина” – Столична община по Програма Европа. Чрез практиката се постигна целта за сътрудничество между общинските структури и структурите на гражданския сектор .С нея се повдигна публична дискусия за безопастността на […]

Прочети повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Дебат за безопасността на децата в интернет

Фондация „Интелдей“ проведе на 25 октомври т.г. заключителна кръгла маса по проект „Кой е срещу мен в мрежата“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с район „Слатина“.

Прочети повече

18 октомври 2016, вторник.

Приключи посещението на 100 ученика от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ и 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" в Специализирания отряд за борба с тероризма, което Фондация "Интелдей" в партньорство с район „Слатина”, СО организира в изпълнение на проект "Кой е срещу мен в мрежата".

Прочети повече

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ „ИНТЕЛДЕЙ“ И РАЙОН „СЛАТИНА“ СТАРТИРАТ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

"КОЙ Е СРЕЩУ МЕН В МРЕЖАТА"

Проектът "Кой е срещу мен в мрежата" е инициатива на фондация "Интелдей" и се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Район „Слатина” -СО. Той е насочен към ученици от 5-6 клас и има за цел обучение в компютърна сигурност, безопасно присъствие в социалните мрежи, както и създаване на устойчиви навици на младите хора при общуването им в интернет. Целта на екипа на проекта е да изгради у тях умения, свързани със създаване и публикуване на съдържание във виртуалното пространство, както и получаване на познания, необходими за ползването на информацията в мрежата. В допълнение преподавателите ще бъдат обучени по темата с цел да се поставят основите за едно системно обучение на учениците за безопасна работа в кибер пространството и създаване на виртуалното им "Аз".

Прочети повече

Проект „Кой е срещу мен в мрежата” Фондация „Интелдей” и СО район „Слатина” стартират съвместен проект „Кой е срещу мен в мрежата” Посещение на ученици в в Специализирания отряд за борба с тероризма Заключителна кръгла маса по проект „Кой е срещу мен в мрежата” Посетена: 625

Прочети повече