ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ „ИНТЕЛДЕЙ“ И РАЙОН „СЛАТИНА“ СТАРТИРАТ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ

"КОЙ Е СРЕЩУ МЕН В МРЕЖАТА"

Проектът "Кой е срещу мен в мрежата" е инициатива на фондация "Интелдей" и се реализира с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с Район „Слатина” -СО. Той е насочен към ученици от 5-6 клас и има за цел обучение в компютърна сигурност, безопасно присъствие в социалните мрежи, както и създаване на устойчиви навици на младите хора при общуването им в интернет. Целта на екипа на проекта е да изгради у тях умения, свързани със създаване и публикуване на съдържание във виртуалното пространство, както и получаване на познания, необходими за ползването на информацията в мрежата. В допълнение преподавателите ще бъдат обучени по темата с цел да се поставят основите за едно системно обучение на учениците за безопасна работа в кибер пространството и създаване на виртуалното им "Аз".

Прочети повече

Проект „Кой е срещу мен в мрежата” Фондация „Интелдей” и СО район „Слатина” стартират съвместен проект „Кой е срещу мен в мрежата” Посещение на ученици в в Специализирания отряд за борба с тероризма Заключителна кръгла маса по проект „Кой е срещу мен в мрежата” Посетена: 1,835

Прочети повече

Фондация „Интелдей” и СО район „Слатина” стартират съвместен проект „Кой е срещу мен в мрежата”   Информация за проекта…/изтегли/ Посетена: 1,297

Прочети повече

Проект „Природата и децата – добри приятели” Информация за проект „Природата и децата – добри приятели” Съобщение за информационно събитие по повод стартиране на проект „Природата и децата – ръка за ръка” „Природата и децата – добри приятели” Заключително събитие по повод приключване на проект “Природата и децата – добри приятели”, осъществен с финансовата подкрепа […]

Прочети повече

Проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище” Стартиране на проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище” Работна среща по проект „Модел на обществен съвет в съвременното училище” Кръгла маса по проект “Модел на обществен съвет в съвременното училище” Посетена: 1,627

Прочети повече

Проект: ПАЗЕТЕ НИ, НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА! Посетена: 1,814

Прочети повече

Реализиране на пореден социален проект в СО район „Слатина”  и през лятото Посетена: 1,633

Прочети повече

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ Посетена: 1,611

Прочети повече

Проект на Район „Слатина” – „Спортът и здравето – ръка за ръка” Проектът включва обучителен форум „Взаимопомощ”, мащабна информационна кампания, възможност за включване в различни спортни дейности и изработка на рисунка на тема „Спортът и здравето – ръка за ръка” в паркова среда. Периодът на дейностите обхваща 21 март – 08 юли. Целева група: 700 […]

Прочети повече

СК „Левски – Йова спорт” Здравословен и активен начин на живот сред възрастните хора и хората с увреждания Проектът е насочен към здравословен начин на живот за възрастните хора и хора с увреждания – реализиране на тренировъчна рехабилитационна програма – 24 занятия и 3 спортни празника. Средства от програмата: наем зала, спортна екипировка, награден фонд. […]

Прочети повече