При радиационно замърсяване1. Раздаване на таблетки калиев йодид …/изтегли/2. Приложение 1 Списък на местата за съхранение и раздаване на йодни таблетки…/изтегли/3. Приложение 7 Инструкция за употреба на йодни таблетки…/изтегли/4. Приложение 2 Карта на район „Слатина” Посетена: 1,817

Прочети повече

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ СПИСЪК НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ТАБЛЕТКИ КАЛИЕВ ЙОДИД В СЛУЧАЙ НА РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ В СЛУЧАЙ НА БЕДСТВИЕ, АВАРИЯ ИЛИ КАТАСТРОФА СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ ! ПРОЯВИ СВОЯТА ХУМАННА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ ! Посетена: 1,199

Прочети повече