РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПМС №4/15.01.2015 Г.

На основание сключено Споразумение № ФС01-287/23.01.2015 г. и Споразумение №ФС0-301/05.02.2015 г. на Кмета на СО район „Слатина” и Агенция за социално подпомагане – МТСП, в периода февруари-април 2015 г. бе предоставена грижа за 50 броя потребители и осигурена работа за 50 броя лични асистенти.

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПМС №4/15.01.2015 Г.

Реализирани Проекти | 0 коментара