Трети модул 11.05.2015 – 13.05.2015 г.  на тема: Организиране на публични прояви, работа с каузи, техники за привличане на спонсори, техники за привличане на участие на всички заинтересовани страни, работа с медиите с цел постигане и изграждане на по-добра градска среда.

Трети модул 11.05.2015 – 13.05.2015 г

Трети модул 11.05.2015 - 13.05.2015 г | 0 коментара