Конструктивно укрепване на вътрешен басейн
Конструктивно укрепване на вътрешен басейн и ремонтно възстановителни работи в ЦДГ №182 „Щастливо детство”

Документация /изтегли/ – публикувана на 14.08.2014 г.

Публична покана / Част 1Част 2 / Част 3  / Част 4 / – публикувана на 14.08.2014 г.

Протокол №4/12.09.2014 г. /изтегли/ – публикувана на 12.09.2014 г.

Съобщение до кандидатите за участие / изтегли/ – публикувано на 09.09.2014 г.

Договор №РД 55-3/24.09.2014 г. – /изтегли/ – публикувано на 20.10.2014 г.

Конструктивно укрепване на вътрешен басейн

Публични покани | 0 коментара