ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Публична покана …/изтегли/ публикувана на 26.11.2015 г.
Документация …/ изтегли/ публикувана на 26.11.2015 г.
Приложения … /изтегли/ публикувани на 26.11.2015 г.
Проект на договор …/изтегли/ публикуван на 26.11.2015 г.
Съобщение до средствата за масово осведомяване …/изтегли/ публикувано на 26.11.2015 г.
Протокол №1/08.12.2015 г. …/изтегли/ публикуван на 10.12.2015 г.

Протокол №2/11.12.2015 г. …/изтегли/ публикуван на 11.12.2015 г.

ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Публични покани | 0 коментара