Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и обзавеждане на обект: „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ, кв. 60, м. Хр. Смирненски – Слатина”, район „Слатина”, гр. София”

Изпълнение на договор …/изтегли/ публикувано на 10.02.2016 г.

Други 2016 г.

Открити процедури | 0 коментара