Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на район „Слатина”

Изпълнение на договор – /изтегли/ – публикувано на 27.02.2015 г.

Други – 2

Открити процедури | 0 коментара