НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ АСЕН ЗЛАТАРОВ – 1938 г.“ София, РАЙОН „СЛАТИНА, КВ. „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „511“, № 29.

Председател на НЧ „Асен Златаров-1938“
ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ
GSM: 0885 404 260

Зам.председател
РУМЕН ВАСИЛЕВ

Секретар и библиотекар
ВАСИЛКА СТОЯНОВА
GSM: 0882 404 530

e–mail: a.zlatarov1938@abv.bg

Народно Читалище „Асен Златаров-1938 г.“ е културно средище, създадено през 1938 г. от група прогресивни младежи и девойки. Това е едно малко дружество за распространение на култура в столичния квартал „Хр. Ботев“. Българите и ромите живеят и до днес в разбирателство и стремеж да съхранят и запазят духовната институция, която е в услуга главно за развитие на заложбите на децата от квартала в областта на изкуството, културата и спорта. Читалището е обединител на младите хора в квартала, където преобладава предимно ромско население. Именно за това, основната цел на педагозите, корепетиторите и колектива на читалищните деятели е да възпитат у децата любов към знанието и да ги подготвят за интеграция в живота.
Тук старателно се изучава ромският фолклор, защото това дава възможност на българските и ромските деца да опознаят богатия фолклорен свят на ромите, да видят сходствата между ромския фолклор и фолклора на другите етноси.
Показването на ромския фолклор ще помогне и на всички хора да осъзнаят значимостта на общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България.
В работата на читалищното настоятелство са включени роми и българи от различни поколения. Непрекъснато се работи и в посока присъединяване и най-младите. Читалищното настоятелство и жителите на полагат грижи за развитието на читалището, създадено като база за културното израстване на децата от този район на София.
Читалището разполага с добре подържана библиотека.
Ролята на НЧ „Асен Златаров-1938 г.“ е насърчаване и осъществяване амбициите на населението на квартала, което се гордее с младите роми, които жънат победи на световните и европейски сцени, рингове и тепихи.
Читалището е център за изяви и развитие на таланти от всички възрасти.
Културният живот на децата и младежите се разнообразява чрез публични концерти, театрални представления, изложби, беседи, доклади, срещи с хора на изкуството и културата, с политици и др.
Ансамбъл „Абисински бисери“ е създаден през 2007 г. и обхваща деца от 4 до 18 години. Голяма роля за съществуването и израстването на таланти в областта на музиката, пеенето и танците имат неуморните корепетитори, преподаватели, певци и танцьори. Танцовите групи за български народни танци и ориенталски танци, солистите и оркестрантите се изявяват непрекъснато и печелят ежегодно престижни награди на различни национални и международни фестивали, танцови и певчески конкурси. Пример за това са високите оценки за школите и художествените колективи – многобройните дипломи, грамоти, награди от световни, европейски, международни фолклорни фестивали, национални танцови конкурси и редица сцени за песни и танци.
През годините читалището се утвърждава особено успешно в работата си с деца. В музикалната школа и школата по изобразително изкуство се обучават все повече деца и младежи.
Малката група по художествено слово е живо доказателство за запазения дух на разбирателство между жителите на квартала, които с радост присъстват на всичките им изяви.      
Няколко са предаванията и концертите на ансамбъла по БНТ, както и филмите, направени за читалището и за работата на всички.

Клубът по спорт е възпитал републикански и европейски шампиони по бокс: Георги Андонов, Стефан Иванов, Валентин Стойчев, както и много други видни спортисти.
По случай 80-годишнината от създаването на читалището с благодарствени писма и грамоти бяха наградени изявените читалищни дейци :
Евгени Илиев– председател, корепетитор и ръководител на оркестъра към ансамбъл „Абисински бисери“.
Румен Славев– ръководител на певческата група и солист на ансамбъла.
Василка Стоянова-хореограф на танцовите групи и секретар на читалището.
Венцислав Митрев-оркестрант.
Илияна Димитрова-солистка, както и други читалищни активисти.

Информация за читалище “АСЕН ЗЛАТАРОВ 1938”

Читалища | 0 коментара