СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА”

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА КАТО УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Проект: ПАЗЕТЕ НИ, НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА!

За създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение
от СО район „Слатина”
ВИ КАНИМ
на 09 ЮНИ 2016 Г.
от 10.00 ч.
в двора на 148 ОУ „ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ”
ул. Слатинска, 35

–    Симулационни игри по безопасност на движението;

–    Демонстративни упражнения със специалисти по безопасност на движението.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Проект: ПАЗЕТЕ НИ, НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ДЕЦА!

Нови страници | 0 коментара