Работна среща по проект “Модел на Обществен съвет в съвременното училище”
На 09.06.2016 г. се проведе работна среща с 23 СОУ “Фредерик Жолио-Кюри” за информиране и идентифициране на участници в проект “Модел на Обществен съвет в съвременното училище”.

Работна среща по проект “Модел на Обществен съвет в съвременното училище”

Нови страници | 0 коментара