МЯСТО ОТБОРИ Възрастова
група/ пол
1  138 СУ  5-7 кл.

Момчета

2  148 ОУ  5-7 кл.

Момчета

3  23 СУ  5-7 кл.

Момчета

 

МЯСТО ОТБОРИ Възрастова
група/ пол
1  138 СУ  5-7 кл.

Момичета

2 109 ОУ  5-7 кл.

Момичета

 

МЯСТО ОТБОРИ Възрастова
група/ пол
1  ПГТ Макгахан 8-10 кл.
Юноши
2  23 СУ  8-10 кл.
Юноши
3  31 СУЧЕМ  8-10 кл.
Юноши

Класиране Тенис

Резултати и класирания от спортни събития | 0 коментара