С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Телефони за осигуряване специализиран транспорт на избиратели
с увредено зрение или затруднения в придвижването

02/9041351 0800 20 720

от 7.00 – до 20.30 заявка на 25.03.2017
от 7.00 – до 19.30 на 26.03.2017 г.

Съобщение

Избори архив | 0 коментара