„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни строително – монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. “Хр. Смирненски”, р-н „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9072629
Дата на публикуване: 01.02.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 11А…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 11Б…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 01.02.2018 г.
Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ18-ДИ05-41-/3/…/изтегли/ – публикувано на 12.02.2018 г.
Разяснение на Възложителя по условията на обществената поръчка по реда на чл. 189 от ЗОП № Към РСЛ18-ДИ05-41-/5/…/изтегли/ – публикувано на 14.02.2018 г.
Протокол от работата на комисията, утвърден на 01.03.2018 г. … /изтегли/ – публикувано на 01.03.2018 г.
Договор № РСЛ18-ДГ55-6/28.03.2018 г., ведно с приложенията към него …/изтегли/ – публикувано на 28.03.2018 г.

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни строително – монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. “Хр. Смирненски”, р-н „Слатина”

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара