Уникален номер в АОП: 9077478
Дата на публикуване: 20.06.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 11…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Работни проекти – публикувано на 20.06.2018 г.

Количествена сметка…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 20.06.2018 г.
Протокол, утвърден на 27.07.2018 г., от работата на комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-241/06.07.2018 г. …/изтегли/ – публикувано на 27.07.2018 г.
Съобщение до всички участници в процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 186 от ЗОП – „събиране на оферти с обява”, с предмет: „Укрепване и ремонтно-възстановителни работи на стълбищни площадки и сутерен и изпълнение на дренаж (отводнителни мероприятия) на детска градина № 155 „Веселина”- филиал, находяща се в гр. София, ул. „Каймакчалан” № 4”, уникален номер в регистъра на АОП – 9077478 …/изтегли/ – публикувано на 31.07.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-17/09.08.2018 г., ведно с приложенията към него…/изтегли/-публикувано на 09.08.2018 г.

Укрепване и ремонтно-възстановителни работи на стълбищни площадки и сутерен и изпълнение на дренаж (отводнителни мероприятия) на детска градина № 155 „Веселина”- филиал, находяща се в гр. София, ул. „Каймакчалан” № 4

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара