Извършване на основен ремонт на вътрешна ВиК инсталация в бл. 3, ул. „Гео Милев”, район „Слатина”.

Уникален номер в АОП: 9076661
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Документация…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 1…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 2…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 3…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 4…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 5…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.

Образец 6…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 7…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 8…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 9…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 10…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 11…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 12…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 13…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 14…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 15…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Образец 16…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.

Количествена сметка бл. 3, вх. Б…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.
Количествена сметка бл. 3, вх.В…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.

Проект на договор…/изтегли/ – публикувано на 31.05.2018 г.

Протокол, утвърден на 23.07.2018г., от работата на комисия, назначена със Заповед РСЛ18-РД09-219/18.06.2018г…./изтегли/ – публикувано на 23.07.2018 г.

Договор № РСЛ18-ДГ55-18/13.08.2018 г., ведно с приложенията към него…/изтегли/ – публикувано на 13.08.2018 г.

Извършване на основен ремонт на вътрешна ВиК инсталация в бл. 3, ул. „Гео Милев”, район „Слатина

Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП | 0 коментара