Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени заповеди за премахване на незаконни строежи в УПИ VI, кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина” (зад бл. 51), а именно Гаражни клетки с №№ 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12 и Постройка № 13.

Съобщение № 1В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 2В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 3В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 5В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 6В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 7В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 9В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 10В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 11В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 12В от 05.07.2018 г.
Съобщение № 13В от 05.07.2018 г.
Заповед № РА-30-183/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-184/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-185/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-187/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-188/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-189/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-191/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-192/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-193/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-194/14.05.2018г.
Заповед № РА-30-195/14.05.2018г

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени заповеди за премахване на незаконни строежи в УПИ VI, кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина” (зад бл. 51), а именно Гаражни клетки с №№ 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12 и Постройка № 13

Обяви | 0 коментара