ОБЯВЛЕНИЕ
Столична община – район „Слатина”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
„Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация,
контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”

Изтегляне на условията и реда за кандидатстване.

Столична община – район „Слатина“ търси да назначи служител на длъжност „Главен експерт” в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”

Кариери |