Във връзка с конкурса за длъжността „Началник отдел“, „Административно и информационно обслужване, ГРАО“, район „Слатина“, Столична община (изтегляне) посочените кандидати трябва да се явят на 14.10.2021 г. в 09:30 часа в сградата на СО-район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит (решаване на тест).

ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Методика за конкурс за длъжността „Началник отдел“, „Административно и информационно обслужване, ГРАО“ в р-н „Слатина“

Администрация, Кариери |