Стартира прием на документи по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради –  SHEERenov“

Скъпи съграждани,

Стартира прием на документи по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“, насочен към домоуправителите и в район „Слатина“.

В изпълнение на следващата фаза на проекта за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености са разработени следните документи за кандидатстване:

  1. образец на протокол от общото събрание на етажната собственост за участие в проекта;
  2. заявление за интерес и подкрепа;
  3. обяснителна записка към заявлението.

Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) в районните администрации, които са заявили участието си в проекта, включително в район „Слатина“.

Лице за контакт по проекта: Жени Кънева – гл. специалист – отдел „ИСДЕ“, тел: 02/8720029, район „Слатина“, бул. „Шипченски проход“ №69, стая 110.

За етажните собствености, които са постигнали необходимото съгласие за продължаване (в бъдеще) на процеса на енергийноефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.

Условия за изготвяне на обследване в степента, в която е приложимо:

  1. да е постигнато съгласие в етажната собственост за обновяване за енергийна ефективност;
  2. да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост;
  3. да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
  4. да има яснота относно начина на осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти (например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици).

Повече информация може да намерите в информационната брошура на проекта.

Стартира прием на документи по проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“

Етажна собственост, За гражданите, Съобщения |