Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3А

Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3А

Административни услуги |