Скъпи съграждани, 

Следва СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати

до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при Столична община – район „Слатина”.

Допуснати до конкурс  кандидати:

  1. Е.Георгиева – РСЛ22-ГР94-2235/02.06.2022 г.
  2. С.Петков – РСЛ22-ГР94-2269/06.06.2022 г.
  3. Г.Георгиева РСЛ22-ГР94-2287/07.06.2022 г.

Посочените кандидати следва да се явят  на 24.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” 67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит (решаване на тест).

Недопуснати кандидати:

  1. П.Ангелкова РСЛ22-ГР94-2231/02.06.2022 г. – не са представени всички необходими документи за кандидатстване.
  2. Г.Матеева РСЛ22-ЕВ00-798/03.06.2022 г. – липсват доказателства за наличие на необходимия професионален опит или ранг  Ⅴ мл.
  3. Т.Панайотов РСЛ22-ЕВ00-778-[1]/07.06.2022 г. – не са представени всички необходими документи за кандидатстване и образованието не съответства на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /ПОДПИС/

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФСД

15.06.2022 г.                                                          

 

 

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Старши счетоводител“

Кариери, Последни новини |