Събиране на опасни отпадъци на 18 юни пред общината

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

 На 18.06.2022г. /събота/ от 08.30 до 14.30 часа на паркинга пред районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата като:

  • Живак и уреди, съдържащи живак/живачни термометри, прекъсвачи и др./;
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност/.

В останалото време през годината допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок, Столична община и Столичен инспекторат, както и на страницата на БалБок във Facebook и на тел. за контакт 070 011 750.

 Район „Слатина“ – СО

Събиране на опасни отпадъци на 18 юни пред общината

Важни съобщения - начало, Последни новини, Съобщения |