Скъпи съграждани,

Тук ще публикуваме информацията за предстоящите парламентарни избори за 48 Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Всичко за изборите от сайта на Столична община

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: номер 18429 за мобилните оператори, цена 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS-а се изписва ЕГН номерът.

Стационарен или мобилен телефон – 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Активен сайт на ГРАО (Гражданска регистрация и административно обслужване) за справки в избирателните администрации.

Чрез сайта можете:

  • да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
  • да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебният достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
    • служебни справки в избирателните списъци;
    • обработване на постъпили заявления за гласуване по настоящ адрес;
    • регистриране на издадено удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от това на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg 

ЗАПОВЕД за изменение на места за обявяване на избирателни списъци

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАТА за провеждане на консултации за състава на СИК и подвижна избирателна комисия за район „Слатина“ – 23.08.2022 г. в 10:00 часа в заседателната зала (стая 308), ет. 3 в сградата на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ №67

ЗАПОВЕД на кмета на Столична община за образуване на секции

 

Избори за 48 Народно събрание – 2 октомври 2022 г.

Избори за 48 НС 2022, Последни новини |