Столична община Столична общинска агенция за приватизация Общинско предприятие „Екоравновесие” Столично управление пожарна безопасност и защита на населението Дирекция „Социално подпомагане” Областен информационен център – София Столичен дом за радостни обреди Национална агенция по приходите Национален осигурителен институт Агенция по вписванията „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” – РАЙОН „СЛАТИНА”Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” 67т. 02/ […]

Прочети повече