„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване на ремонтни строително – монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен подлез находящ се на ул.”Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул. „Ситняково” , на територията на Столична община район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9065247
Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Прочети повече

Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ № 184 „Мечо Пух” /в т. ч. полагане на топлоизолация/, находяща се в кв. „Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на Столична община – район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9065104
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.

Прочети повече

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община-район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9062942
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.

Прочети повече

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло – 2016 г. за нуждите на работниците и служителите в детските ясли, детски градини и детска кухня на територията на район „Слатина” – ОС „Здравеопазване”

Уникален номер в АОП: 9057883

Дата на публикуване: 27.10.2016 г.

Прочети повече

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Слатина”, във връзка с “Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Уникален номер в регистъра на АОП: 01272-2016-0001 Решение за откриване на процедура – изпратено на 30.09.2016 г., публикувано на 3.10.2016 г. […]

Прочети повече

 „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградите на две училища на територията на Район „Слатина” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградата на 93 СОУ „Александър Теодоров – Балан”;
Обособена позиция № 2 – „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор по осигуряване на достъпна среда в сградата на 23 СОУ „Фредерик Жулио Кюри”

Уникален номер в регистъра на АОП: 9056163

Дата на публикуване 02.09.2016 г.

Прочети повече

„Изпълнение на неотложни конструктивни и възстановителни работи за следните обекти на територията на район „Слатина” - ОДЗ №67 „Мечо пух”, 148 ОУ „Проф.д-р Любомир Милетич”, ЦДГ №55 „Веселина” – филиал съгласно Приложение №1 на Решение №394 по Протокол №16 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет” по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - „Обработка на дилатационни фуги, укрепителни работи на носеща стена до стълбищна клетка (яслен блок) В сградата на ОДЗ №67 „Мечо пух”

Обособена позиция №2 – „Отстраняване на конструктивни локални дефекти на покрив корпус „Е” и корпус „Г” в сградата на 148 ОУ „Проф.д-р Любомир Милетич”

Обособена позиция №3 – „Конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи на покрив над плувен басейн в сградата на ЦДГ №55 „Веселина” – филиал

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054427

Дата на публикуване: 18.07.2016г.

Прочети повече

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР и обзавеждане на обект: „Пристройка на два етажа за четири групи към ОДЗ 61 „Шарено петле”, УПИ ІІ – „за ОДЗ, кв. 60, м. Хр. Смирненски – Слатина”, район „Слатина”, гр. София” Изпълнение на договор …/изтегли/ публикувано на 10.02.2016 г. Посетена: 240

Прочети повече

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО 2015 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” Публична покана…/изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г. Документация…/ изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г. Приложения… /изтегли/ публикувани […]

Прочети повече