Списък на бланките… /изтегли/

Защита на личните данни … /изтегли/

Заявление съгласуване и одобр. инв.  Проекти, по които се издава разрешение за строеж – код 2054

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-005 заявление съгласуване и одобр. инв.проект за изменение чл. 154 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-007 заявление за предаване екзекутивна документация

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за издаване разрешение за строеж чл. 147-148 ЗУТ – код 2112

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-009 заявление за презаверяване_разрешение_за_строеж

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ      

RA-UТ-027 заявление за издаване_заверен_препис_от_документация

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

                                                                                            

RA-UТ-028 заявление за издаване_направление_отпадъци

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-030 заявление за констативен протокол настилки преди разкопаване

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-031 заявление за констативен протокол настилки след възстановяване

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-032 заямление за подписване на конст. акт образец 15

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-033 заявление за определяне представител в ДПК

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-047 заявление за внасяне на допълнителни документи

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UТ-048 декларация от собственици

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UT-049 декларация по чл. 154 ЗУТ

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

RA-UT-050 опис на внесените проектни материали по преписка

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

СВАЛИ И ПОПЪЛНИ

Заявление за регистриране на изпълнен строеж благоустройствен обект от четвърта и пета категория и въвеждането му в експоатация (чл. 177 ЗУТ)

РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ

Списък  на услугите, цени и срокове… /изтегли/

Инженерна инфраструктура и благоустройство

Административни услуги | 0 коментара