Административни услуги…/изтегли/
Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/
Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/

Регистрация и контрол на търговската дейност

Административни услуги | 0 коментара