Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински училища и детски заведения на територията на район „Слатина”

Изпълнение на договор  – /изтегли/ – публикувано на 22.01.2015  г.

Други – 1

Открити процедури | 0 коментара