Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за „Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите по проект „Администрацията и гражданите – една цел” – регистрационен №1/2014 г.

Решение  /изтегли/ – публикувано на 28.07.2014 г.
Обявление  /изтегли/- публикувано на 28.07.2014 г.
Документация за участие /изтегли/- публикувано на 28.07.2014 г.
Разяснение № 94 ВД-322-/1/12.08.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 12.08.2014 г.
Разяснение № 94 ВД-322-/3/11.09.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 11.09.2014 г.
Решение № Към 12 00-105/4/15.09.2014 г.  /изтегли/ – публикувано на 16.09.2014 г.

Информация и публичност

Открити процедури | 0 коментара