Организиране и провеждане на семинари
Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на семинари за служителите от администрацията на СО – район „Слатина” – регистрационен №2/2014 г.

Решение  /изтегли/ – публикувано на 28.07.2014 г.
Обявление  /изтегли/- публикувано на 28.07.2014 г.
Документация за участие /изтегли/- публикувано на 28.07.2014 г.
Разяснение № 94 ВД-335-/1/08.09.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 08.09.2014 г.
Решение № Към 12 00-104/3/14.10.2014 г.  /изтегли/ – публикувано на 15.10.2014 г.

Организиране и провеждане на семинари

Открити процедури | 0 коментара