Информация и публичност

 

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Дейности по информация и публичност по проект  „Администрацията и гражданите-една цел” – регистрационен №3/2014 г.

Решение /изтегли/ – публикувано на 05.11.2014 г.

Обявление /изтегли/- публикувано на 05.11.2014 г.

Документация за участие /изтегли/- публикувано на 05.11.2014 г.

Разяснение № 12 00-188/2/21.11.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 21.11.2014 г.

Разяснение № 12 00-188-/5/27.11.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 27.11.2014 г.

Разяснение №12 00-188/6/27.11.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 27.11.2014 г. 

Протокол №1/03.12.2014 г. /изтегли/ – публикуван на 05.01.2015 г.

Протокол №2/22.01.2015 г. /изтегли/ – публикуван на 22.01.2015 г.  

Протокол №3/23.01.2015 г. /изтегли/ – публикуван на 23.01.2015 г.

Съобщение до кандидатите /изтегли/ – публикувано на 23.01.2015 г.

Протокол №4/27.01.2015 г. /изтегли/ – публикуван на 27.01.2015 г.  

Решение № Към 12 00-169-/1/29.01.2015 г.  /изтегли/ – публикувано на 29.01.2015 г.

Договор №РД 55-1/10.03.2015 г. /изтегли/ – публикувано на 10.03.2015 г.

Информация за сключен договор /изтегли/ – публикувано на 10.03.2015 г.

Справка за освободени гаранции /изтегли/ – публикувано на 20.04.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор /изтегли/ – публикувано на 21.05.2015г

Информация за извършени плащания по договор /изтегли/ – публикувано на 11.06.2015г

Информация за изпълнение на договор / изтегли/ – публикувано  на 11.06.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение -/изтегли/  – публикувано на 19.06.2015 г.

Информация и публичност

Открити процедури | 0 коментара