Открита процедура по обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на обучение „Придобиване на знания и умения от общинската администрация на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани страни за подобряване на градската среда” по проект Администрацията и гражданите – една цел” – регистрационен №4/2014 г.

Решение семинари /изтегли/ – публикувано на 03.12.2014 г.

Обявление семинари /изтегли/- публикувано на 03.12.2014 г.

Документация за участие /изтегли/- публикувано на 03.12.2014 г.

Разяснение № 12 00-201-/2/11.12.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 11.12.2014 г.
Разяснение № 12 00-201-/4/30.12.2014 г. /изтегли/ – публикувано на 30.12.2014 г.
Разяснение №12 00-201//6//06.01.2015 г. /изтегли/ – публикувано на 06.01.2015 г.
Протокол №1/13.01.2015 г. /изтегли/ – публикуван на 20.01.2015 г.
Протокол №2/22.01.2015 г. /изтегли/ – публикуван на 22.01.2015 г.
Протокол №3/26.01.2015 г. /изтегли/ – публикуван на 30.01.2015 г.
Решение № Към 12 00-201-/7/30.01.2015 г.  / изтегли/ – публикувано на 30.01.2015 г.
Съобщение до кандидатите /изтегли/ – публикувано на 22.01.2015 г.
Договор №РД 55-2/16.03.2015 г. /изтегли/ – публикувано на 16.03.2015 г.
Справка за освободени гаранции /изтегли/ – публикувано на 20.04.2015 г.
Информация за извършени плащания по договор  /изтегли/ – публикувано на 21.05.2015 г.
Информация за извършени плащания по договор  /изтегли/ – публикувано на 11.06.2015 г.
Информация за изпълнение на договор / изтегли/ – публикувано  на 11.06.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение -/изтегли/  – публикувано на 19.06.2015 г

 

Организиране и провеждане на обучение

Открити процедури | 0 коментара