Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени 9 бр. заповеди от Заповед № РA-30-391/18.12.2017г. до Заповед № РA-30-399/18.12.2017г. на Директор Дирекция „Общински строителен контрол” – СО, за премахване на 9бр. незаконни строежи, находящи се в УПИ І-за озеленяване и трафопост и УПИ VI-за озеленяване и трафопост, кв. 198, м. „Христо Смирненски – Слатина“, гр. София.
Съобщениe №3/24.04.2018г.
Заповед № РA-30-391/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-392/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-393/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-394/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-395/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-396/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-397/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-398/18.12.2017г.
Заповед № РA-30-399/18.12.2017г.

Съобщаване по реда на §4 от ДР на ЗУТ за издадени 9 бр. заповеди от Заповед № РA-30-391/18.12.2017г.

Обяви | 0 коментара