Уважаеми съграждани,

Със заповед № 3РД – 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС).

Обявата можете да изтеглите ТУК.

СО – Район „Слатина“

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместно командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Военен отдел, Обяви |