СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати

до конкурс за длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при Столична община – район „Слатина”.

Допуснати до конкурс  кандидати:

  1. Г. Георгиева РСЛ22-ГР94-2697/15.07.2022 г.
  2. С. Петков РСЛ22-ГР94-2747/20.07.2022 г.
  3. Т. Дамянова РСЛ22-ГР94-2781/22.07.2022 г.
  4. А. Терзийска РСЛ22-ГР94-2788/22.07.2022 г.
  5. М. Асенова РСЛ22-ГР94-2789/22.07.2022 г.

Посочените кандидати следва да се явят  на 08.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на СО – район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” 67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит (решаване на тест).

Недопуснати кандидати: НЯМА

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА ТУК

 

Допуснати кандидати за длъжността „Старши счетоводител“

Кариери |