Избори Народно събрание на 26 март 2017 г. 1. Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. 2. Централна избирателна комисия 3. Районна избирателна комисия 4. Столична община 5. Съобщения, заповеди 6. ГД “ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номера […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Телефони за осигуряване специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването02/9041351 0800 20 720 от 7.00 – до 20.30 заявка на 25.03.2017от 7.00 – до 19.30 на 26.03.2017 г. Посетена: 91

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. за всички български граждани.Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция […]

Прочети повече

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 6 ноември 2016 г. 1. Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България 2. Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум 3. Централна избирателна комисия […]

Прочети повече

1. УКАЗИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р.България ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2. ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 3. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 5. СЪОБЩЕНИЯ, ЗАПОВЕДИ 6. СТОЛИЧНА ОБЩИНА 7. ГД „ГРАО”-СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ 8. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ 9. Избирателни списъци за гласуване в изборите за […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         Уважаеми граждани,Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, и в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, чл.38 ал.1 и ал.2 т.8, Ви уведомявам, че лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, който към настоящия момент не е актуален за тях, трябва да […]

Прочети повече

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 24 МИР Е ОБРАЗУВАНА 1 /ЕДНА/ ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ В СО-РАЙОН „СЛАТИНА”, КОЯТО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД No СО-РД-09-1709 / 30.09.2014 г. ЩЕ ОБСЛУЖВА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАЙОНИТЕ „СЛАТИНА”, „ИСКЪР”, „КРЕМИКОВЦИ” И „ПОДУЯНЕ”., ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. Посетена: 59

Прочети повече

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Посетена: 91

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ЗАЯВКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ” ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА от 07,00 до 20,30 ч. на 04.10.2014 г. иот 07,00 до 18,30 ч. до 05.10.2014 г.на безплатни за гражданите телефонни номера02 904 1351 и 0800 20 720 Посетена: 87

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че консултациите с политически сили за сформиране на подвижна секционна избирателна комисия ще се проведат на 16.09.2014 г. От 11.30 ч. В зала 308′ ет. 3 в СО-район “Слатина”, бул. ” Шипченски проход” 67. Посетена: 95

Прочети повече