Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., Ви уведомяваме, че в сградата на район “Слатина”- бул. „Шипченски проход” № 67, гише №№ 4, 5, 6 и 7, от 830 до 1700 часа всеки работен ден, срещу представен валиден документ за самоличност се подават: 1. Заявления за вписване […]

Прочети повече

Съобщение за приемане на заявления и работа с избирателни списъци Посетена: 1,096

Прочети повече

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за образуване на 1565 избирателни секции на територията на Столична община за изборите на членове на Европейския парламент от РБ – 2019 – https://www.sofia.bg/election Заповед № РСЛ19-РД09-123/09.04.2019 г. за определяне места за обявяване на избирателни списъци – /изтегли/, /изтегли/ Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на […]

Прочети повече

Указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от РБългария – https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=135927 Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/ Районна избирателна комисия – https://rik24.cik.bg/ep2019 Столична община – https://www.sofia.bg/election Заповеди Съобщения Уведомление за консултации, публикувано на 15.04.2019 г. Предварителни избирателни списъци част І за избори за членове на […]

Прочети повече

Избори Народно събрание на 26 март 2017 г. 1. Указ № 59/24.01.2017 г. на президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. 2. Централна избирателна комисия 3. Районна избирателна комисия 4. Столична община 5. Съобщения, заповеди 6. ГД “ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номера […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Телефони за осигуряване специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването02/9041351 0800 20 720 от 7.00 – до 20.30 заявка на 25.03.2017от 7.00 – до 19.30 на 26.03.2017 г. Посетена: 1,108

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. за всички български граждани.Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция […]

Прочети повече

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 6 ноември 2016 г. 1. Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България 2. Указ № 279 на президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум 3. Централна избирателна комисия […]

Прочети повече

1. УКАЗИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р.България ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2. ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 3. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 5. СЪОБЩЕНИЯ, ЗАПОВЕДИ 6. СТОЛИЧНА ОБЩИНА 7. ГД „ГРАО”-СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ 8. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ 9. Избирателни списъци за гласуване в изборите за […]

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         Уважаеми граждани,Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, и в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, чл.38 ал.1 и ал.2 т.8, Ви уведомявам, че лицата със заявен настоящ адрес в чужбина, който към настоящия момент не е актуален за тях, трябва да […]

Прочети повече