УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА 24 МИР Е ОБРАЗУВАНА 1 /ЕДНА/ ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ПСИК/ В СО-РАЙОН „СЛАТИНА”, КОЯТО СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД No СО-РД-09-1709 / 30.09.2014 г. ЩЕ ОБСЛУЖВА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РАЙОНИТЕ „СЛАТИНА”, „ИСКЪР”, „КРЕМИКОВЦИ” И „ПОДУЯНЕ”., ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС. Посетена: 1,134

Прочети повече

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ Посетена: 1,029

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ЗАЯВКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ”, ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ” ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА от 07,00 до 20,30 ч. на 04.10.2014 г. иот 07,00 до 18,30 ч. до 05.10.2014 г.на безплатни за гражданите телефонни номера02 904 1351 и 0800 20 720 Посетена: 925

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че консултациите с политически сили за сформиране на подвижна секционна избирателна комисия ще се проведат на 16.09.2014 г. От 11.30 ч. В зала 308′ ет. 3 в СО-район “Слатина”, бул. ” Шипченски проход” 67. Посетена: 1,035

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,       Във връзка с провеждане на предсрочни парламентарни избори, насрочени за 05.10.2014 г. Ви уведомяваме, че обучението за секционните избирателни комисии за СО-Район „Слатина” ще се проведе на 24.09.2014 г. /сряда/ от 18.00 ч. в зала „Изток” на Зала „Универсиада” с адрес: гр. София, бул. […]

Прочети повече

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НАСРОЧЕНИ ЗА 05.10.2014 Г…./виж / ЗАПОВЕ №РД-09-245/19.08.2014 Г. МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ…./виж / ГД “ГРАО” – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване Посетена: 1,019

Прочети повече