ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО 2015 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” Публична покана…/изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г. Документация…/ изтегли/ публикувана на 14.12.2015 г. Приложения… /изтегли/ публикувани […]

Прочети повече

ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СЛАТИНА” – ОС „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” Публична покана …/изтегли/ публикувана на 26.11.2015 г. Документация …/ изтегли/ публикувана на 26.11.2015 г. Приложения … /изтегли/ публикувани на 26.11.2015 г. Проект на договор …/изтегли/ […]

Прочети повече

Конструктивно укрепване на вътрешен басейн
Конструктивно укрепване на вътрешен басейн и ремонтно възстановителни работи в ЦДГ №182 „Щастливо детство”

Прочети повече