ПРОЕКТ BG06-242 „ДА ИЗРАЗИМ СЕБЕ СИ”Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижа за деца в риск”Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 Посетена: 1,786

Прочети повече

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” Кметът на СО район „Слатина” сключи партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане- МТСП с рег. № BG05-2207-1/24.03.2015 г. за изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05:9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”   СПИСЪЦИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” Списък […]

Прочети повече

 ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ПОДКРЕПА НА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СОФИЯ ОП “Регионално развитие 2007-2013” Реализиране на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” Източник на финансиране: МРРБ Цел на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, […]

Прочети повече