Уважаеми съграждани, бланката на заявлението можете да намерите тук: Заявление за дървета Посетена: 178

Прочети повече

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СЛАТИНА“  ОБЯВЯВА Процедура за включване в проект BG05SFPR002-2.001-0120 „Грижа в дома в Столична община“ на Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 във връзка с решение №222/06.04.2023 г. на Столичния общински съвет и Заповед Акт за възлагане на Кмета на Столична община № СОА23-РД09-1071/02.05.2023 г. за предоставяне на помощ за осъществяване на […]

Прочети повече

Уважаеми граждани на район Слатина, В допълнение на публикацията ни, с която Ви информирахме за правилата и насоките за кандидатстване по проекта за саниране на сгради: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I: Старата публикация, предоставяме на Вашето внимание НОВИТЕ УТВЪРДЕНИ насоки за кандидатстване публикувани на сайта на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/ УДЪЛЖЕН […]

Прочети повече

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН – СЛАТИНА   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПОРАДИ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ КАРТОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ   /ПОС ТЕРМИНАЛ/   ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО КРАЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН НА 23.12.2022 г. КАСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 14,00 часа. НА 29.12.2022 г.   ЕКИПЪТ НА РАЙОН СЛАТИНА Посетена: 531

Прочети повече

Район “Слатина” Ви информира, че във връзка с максимално ограничаване на необходимостта от физическо присъствие на граждани и юридически лица в центровете за административно обслужване, имате възможност за получаване на административни услуги като електронни такива.   Реализираните услуги към настоящия момент чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги са достъпни […]

Прочети повече

Заявление за издаване на разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община по чл. 3А Посетена: 431

Прочети повече

СПИСЪК НА БЛАНКИТЕ …./изтегли/ ВАЖНО! ПРОЧЕТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО! …./изтегли/ RA-UТ-001 заявление за даване на разрешение за ПУП РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ Заявление за одобряване на проект за ПУП – код 2117 РАЗПЕЧАТАЙ И ПОПЪЛНИ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ Заявление за одобряване на ПУП по чл 135а ал 3 от ЗУТ СВАЛИ И ПОПЪЛНИ RA-UТ-003 заявление […]

Прочети повече

Банкова сметка за административни услуги, такси и наеми: Общинска банка АД ФЦ „Слатина” IBAN:  BG85SOMB91303117815701 BIC:  SOMBBGSF Посетена: 1,894

Прочети повече

Етажна собственост Уважаеми Управители на сгради в режим на етажна собственост, Уведомяваме Ви, че от 01 май 2009 г. влезе в сила новият Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./, който заедно с НАРЕДБА № РД-02-20-8 /11.05.2012г./ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, […]

Прочети повече

Административни услуги…/изтегли/ Заявления за работно време, за издаване на разрешения за ползване на място за търговия на открито и разполагане на подвижни съоръжения …/изтегли/ Заявления за издаване на разрешения за ползване на място чрез поставяне на фирмени-информационно- указателни табели…/изтегли/ Посетена: 2,136

Прочети повече