Уникален номер в АОП:9068689
Дата на публикуване: 27.09.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.../изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява.../изтегли/-публикувано на 27.09.2017 г.

Прочети повече

Уникален номер в АОП: 9066040
Дата на публикуване: 07.07.2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.../изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.
Информация за публикувана в профила на купувача обява.../изтегли/-публикувано на 07.07.2017 г.

Прочети повече

„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за извършване на ремонтни строително – монтажни работи и осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен подлез находящ се на ул.”Черковна”, ул.”Гео Милев” и бул. „Ситняково” , на територията на Столична община район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9065247
Дата на публикуване: 14.06.2017 г.

Прочети повече

Извършване на цялостен ремонт на покрива на сградата на ДГ № 184 „Мечо Пух” /в т. ч. полагане на топлоизолация/, находяща се в кв. „Гео Милев”, ул. „Хемус” № 10 на територията на Столична община – район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9065104
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.

Прочети повече

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община-район „Слатина”

Уникален номер в АОП: 9062942
Дата на публикуване: 03.04.2017 г.

Прочети повече

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло – 2016 г. за нуждите на работниците и служителите в детските ясли, детски градини и детска кухня на територията на район „Слатина” – ОС „Здравеопазване”

Уникален номер в АОП: 9057883

Дата на публикуване: 27.10.2016 г.

Прочети повече

 „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградите на две училища на територията на Район „Слатина” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор в сградата на 93 СОУ „Александър Теодоров – Балан”;
Обособена позиция № 2 – „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор по осигуряване на достъпна среда в сградата на 23 СОУ „Фредерик Жулио Кюри”

Уникален номер в регистъра на АОП: 9056163

Дата на публикуване 02.09.2016 г.

Прочети повече

„Изпълнение на неотложни конструктивни и възстановителни работи за следните обекти на територията на район „Слатина” - ОДЗ №67 „Мечо пух”, 148 ОУ „Проф.д-р Любомир Милетич”, ЦДГ №55 „Веселина” – филиал съгласно Приложение №1 на Решение №394 по Протокол №16 от 09.06.2016 г. на Столичния общински съвет” по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - „Обработка на дилатационни фуги, укрепителни работи на носеща стена до стълбищна клетка (яслен блок) В сградата на ОДЗ №67 „Мечо пух”

Обособена позиция №2 – „Отстраняване на конструктивни локални дефекти на покрив корпус „Е” и корпус „Г” в сградата на 148 ОУ „Проф.д-р Любомир Милетич”

Обособена позиция №3 – „Конструктивно укрепване и ремонтно – възстановителни работи на покрив над плувен басейн в сградата на ЦДГ №55 „Веселина” – филиал

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054427

Дата на публикуване: 18.07.2016г.

Прочети повече